ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση 2ης τροποποίησης πρόσκλησης υπ.αριθμ. 8986/27-4-2020

|
24.07.2020

Στα Σχετικά Έγγραφα θα βρείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο αναφορικά με τη 2η Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 8986/27-4-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασής του για ένα επιπλέον τρίμηνο, με αντικείμενο την στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και υπηρεσιών ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και υπηρεσιών ΕΟΔΥ της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκον» στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5061257.