ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση ματαίωσης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:18PROC003516919)

|
09.10.2018

Μαρούσι 9-10-2018
Αρ. Πρωτ.: 14664_ΚΠ

Θέμα: Ανακοίνωση ματαίωσης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:18PROC003516919)

(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2018, ώρα 11:00)

image_print