1

Ανακοίνωση-παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ._ ΕΞΕ-ΚΠ-12282_2022-16_06_2022