ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση-παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ._ ΕΞΕ-ΚΠ-20773-2023-13-11-2023 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

|
22.11.2023