ΚΕΕΛΠΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΞΕ-ΚΠ-10331_2021-26_04_2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΕΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

|
10.05.2021
image_print