ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση-παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΞΕ-ΚΠ-7848/2023-24/04/2023 Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

|
18.05.2023