Ανακοίνωση – παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΞΕ-ΚΠ-9567-2020-7/5/2020