ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση – Τροποποίηση απαίτησης επί της υπ’αριθμ πρωτ: ΕΞΕ-ΚΠ-15858/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

|
24.07.2020

Γνωστοποιείται η ανακοίνωση – τροποποίηση απαίτησης επί της υπ’αριθμ πρωτ: ΕΞΕ-ΚΠ-15858/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη στα Σχετικά Έγγραφα.

image_print