Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων προκήρυξης ΣΟΧ2/2018