ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17821/25-8-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Ιατροί ΑΠΥ

|
22.09.2020

Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων και άκυρων υποψηφιοτήτων της υπ΄αριθμ. πρωτ.17821/25-08-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρών με καθεστώς ΑΠΥ

2η ΥΠΕ -ΚΥΤ 3η ΥΠΕ 4η ΥΠΕ & ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ 5η ΥΠΕ 6η ΥΠΕ ΑΚΥΡΑ
image_print