Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 910/17.01.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συνεργασία του ΕΟΔΥ με ιατρούς και ψυχολόγους

Εγκρίνεται περιθώριο πέντε (5) ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.