ΚΕΕΛΠΝΟ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανάρτηση απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 της ΥΠΑΣΥΔ (ΥΑ 2015 (ΦΕΚ 3522/Β/19-9-19), για τη διενέργεια της ανοιχτής διαδικασίας της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-2327/2021-27/1/2021 Διακήρυξης για την προμήθεια φαρμάκων και εμβολίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» (Κωδικός MIS 5045725)
|
18.02.2021
1 2 3 4 32