Χαιρετισμός Προέδρου ΔΣ του ΕΟΔΥ κ. Θεοκλή Ζαούτη

Χαιρετισμός Προέδρου ΔΣ του ΕΟΔΥ κ. Θεοκλή Ζαούτη, MD, MSCE, PhD, Καθηγητή Παιδιατρικής ΕΚΠΑ

Χαιρετίζω τη συμμετοχή του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)στην Κοινή Δράση JA Terror που έχει σαν σκοπό την ενίσχυση της αντιμετώπισης και διαχείρισης στον τομέα της υγείας και τους εμπλεκόμενους φορείς., όσον αφορά στις απειλές ηθελημένης απελευθέρωσης από βιολογικούς και χημικούς παράγοντες.

 

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ έχει αναλάβει τη διαχείριση του Πακέτου Εργασίας (WP7) του Προγράμματος που αφορά στο Risk & Crises με επιδιωκόμενα αποτελέσματα που συνοψίζονται ως εξής:

▪ Την προώθηση και εφαρμογή της Διαχείρισης της Επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα της Διαχείρισης της Κρίσης.

▪ Την αναγκαιότητα του ρόλου της επικοινωνίας στην επείγουσα διαχείριση συμβάντων, με σκοπό την ασφάλεια των Πολιτών και των εμπλεκόμενων Φορέων.

▪ Την ανάπτυξη πρωτοκόλλων επικοινωνίας σε διατομεακό επίπεδο σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.