ΚΕΕΛΠΝΟ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των Ορίων (17/2022), για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

|
28.12.2022