ΚΕΕΛΠΝΟ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων 4/2024, για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων, προς κάλυψη αναγκών του δικτύου εργαστηρίων δημόσιας υγείας

|
11.03.2024