Διακήρυξη για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής φαγητού