Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (2/2023) για την προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τα μέλη των κινητών συνεργείων