Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 300 οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών ομάδων ΕΟΔΥ