Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων κλιματισμού, ψύξης και θέρμανσης, των κτηρίων του ΕΟΔΥ