ΚΕΕΛΠΝΟ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Έργου Εντομολογικής Επιτήρησης 2019

|
16.04.2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Έργου Εντομολογικής Επιτήρησης 2019 στο πλαίσιο των δράσεων αντιμετώπισης και πρόληψης των νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές»

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων τις διακύρηξης: 24/04/2019

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/04/2019 και ώρα 15.00

image_print

Πολυμέσα