ΚΕΕΛΠΝΟ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Έργου Εντομολογικής Επιτήρησης στο πλαίσιο των δράσεων αντιμετώπισης και πρόληψης των νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές, κατά την περίοδο μετάδοσης 2018

|
01.08.2018

Μαρούσι 1-8-2018
Αρ. Πρωτ.: 2941

Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Έργου Εντομολογικής Επιτήρησης στο πλαίσιο των δράσεων αντιμετώπισης και πρόληψης των νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές, κατά την περίοδο μετάδοσης 2018

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, ώρα 16:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 20-8-2018 15:00

image_print