Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού καθαρισμού για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΟΔΥ