ΚΕΕΛΠΝΟ

Διακήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής φαγητού

|
25.06.2018

Μαρούσι 25-06-2018
Αρ. Πρωτ.: 2356
ΑΔΑ: ΨΖΛΚ469ΗΜΛ-ΖΗΝ

ΑΔΑΜ: 18PROC003317129

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Υποβολή προσφορών για την Παροχή υπηρεσιών εστίασης/παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής φαγητού για τα εξής 2 τμήματα: α) τις καθημερινές ανάγκες των φιλοξενούμενων στον Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του ΚΕΕΛΠΝΟ επί της οδού Βασιλικών 7, στα Καμίνια Πειραιά και β) για τις ανάγκες σίτισης των ωφελουμένων στα Προστατευόμενα Διαμερίσματα (ΔΟΜΗ) επί της οδού Κολοκυνθούς.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, ώρα 15:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 09/7/2018 και ώρα 15:00.

image_print