ΚΕΕΛΠΝΟ

Διακήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών

|
11.06.2018

Μαρούσι 11-06-2018
Αρ. Πρωτ.: 2151
ΑΔΑ: 75ΒΒ469ΗΜΛ-506
ΑΔΑΜ: 18PROC003239709

Θέμα: Διακήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών

Υποβολή προσφορών για την Παροχή υπηρεσιών ταξιδιών εσωτερικού/εξωτερικού στο πλαίσιο του Προγράμματος PHILOS.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, ώρα 15:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 25/6/2018 και ώρα 15:00.

image_print