ΚΕΕΛΠΝΟ

Διευκρίνιση επί της υπ’ αριθμ πρωτ. 8986 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)

|
30.04.2020
image_print