Διευκρίνιση που αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 13260/ 4-6-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διευκρίνιση που αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 13260/ 4-6-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (βλ. Σχετικά Έγγραφα).