Διευκρίνιση στην κάτωθι αριθμ. πρωτ. 8392_ΚΠ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μαρούσι 20-07-2018
Αρ. Πρωτ.: 8810_ΚΠ

Θέμα: Διευκρίνιση στην κάτωθι αριθμ. πρωτ. 8392_ΚΠ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, ώρα 14:00)