Δίκτυο Εργαστηρίων

Όραμα

Το όραμα που κατευθύνει την ανάπτυξη του δικτύου του Κεντρικού και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και επιστημονικά άρτιου μηχανισμού για την προάσπιση και την προστασία της υγείας των Ελλήνων, που θα υποστηρίζει την Εθνική Στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία και την εν γένει εθνική πολιτική υγείας, βασισμένου στα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και εναρμονισμένου με τις αρχές και το πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Υγεία.

Στόχος

Το Δίκτυο των Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και οργάνωση ενός εργαστηριακού δικτύου, που θα εξασφαλίζει σε όλη τη χώρα, την επαγρύπνηση και επιτήρηση της Δημόσιας Υγείας από κάθε κίνδυνο και απειλή, την υπεύθυνη πληροφόρηση της πολιτείας, καθώς και την προάσπιση και προαγωγή της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ιστορικό

 • Το ΚΕΔΥ ιδρύθηκε το 1920 και λειτουργούσε σαν οργανική μονάδα του Υπουργείου Υγείας υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.
 • Το 2005 με το νόμο 3370 η αρμοδιότητα περιήλθε στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
 • Η ίδρυση των ΠΕΔΥ προβλέπεται από των νόμο 2519/1997.
 • Με τον νόμο 3370/2005 αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ διασυνδεδεμένες με το ΚΕΔΥ.
  Τον Οκτώβριο του 2008 το ΚΕΕΛΠΝΟ υπέγραψε σύμπραξη με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την επιστημονική και τεχνολογική στήριξη των ΚΕΔΥ – ΠΕΔΥ την οποία και ανανέωσε τον Ιούλιο 2010.
 • Μέχρι το Σεπτέμβριο 2009 το ΚΕΔΥ λειτουργούσε στο κτίριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και από τότε έχει μεταφερθεί στις δικές του υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βάρη Αττικής.

Βασικό πλαίσιο δραστηριοτήτων και λειτουργιών ΚΕΔΥ – ΠΕΔΥ

ΚΕΔΥ

 • Η συντήρηση, διακίνηση, διάθεση προς όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας εμβολίων, ορών και συναφών βιολογικών προϊόντων – ΚΕΔΥ
 • Ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας
 • Η λειτουργία του Κέντρου Αναφοράς AIDS Νοτίου Ελλάδας (από Σεπτέμβριο 2012)

ΚΕΔΥ – ΠΕΔΥ

 • Ο έλεγχος, η εποπτεία, η διάγνωση, η πρόληψη και η λύση σημαντικών υγειονομικών και επιδημιολογικών προβλημάτων της χώρας με μικροβιολογικούς ελέγχους των ποσίμων και εμφιαλωμένων νερών, νερών αναψυχής, τροφίμων, ποτών, βιολογικών προϊόντων και περιβαλλοντικών παραγόντων.
 • Η επιδημιολογική επιτήρηση της υγείας των πολιτών.
 • Η ερευνητική δραστηριότητα.
 • Η εκπαίδευση προσωπικού στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
 • Η οργάνωση συνεργασίας και επικοινωνίας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, οι Στρατηγικές Συμμαχίες με την κοινωνία και Φορείς.

Δράσεις Δικτύου (ΚΕΔΥ – ΠΕΔΥ)

To Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας (ΔΕΔΥ), δηλαδή το Κεντρικό και τα Περιφερειακά Εργαστήρια εντείνουν διαρκώς τις δραστηριότητές τους, διαδραματίζοντας έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην προστασία της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τον απολογισμό των δράσεων του Δικτύου για τα αμέσως προηγούμενα έτη.

Οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό και περαιτέρω ενίσχυση του Δικτύου συνεχίζονται καθημερινά.

Απολογισμός Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, 2014

Απολογισμός Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, 2013

Απολογισμός Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, 2012

Απολογισμός Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, 2011

Απολογισμός Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, 2010