Δελτία Δειγματοληψίας (για μικροβιολογική και χημική ανάλυση υδάτων κατανάλωσης και υδάτων αναψυχής)

Oδηγίες δειγματοληψίας για χημική ανάλυση σε νερά ανθρώπινης κατανάλωσης

 

ΚΕΔΥ

E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-15_Δελτίο Δειγματοληψίας για Τρόφιμα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-16_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Χημικές αναλύσεις)

E-09-17_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Χημικές Αναλύσεις)

E-09-18_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το Εμπόριο (Χημικές Αναλύσεις)

E-09-19_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Χημικές Αναλύσεις)

E-09-20_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Χημικές Αναλύσεις)

E-09-21_Δελτίο Δειγματοληψίας για Απόβλητα (Χημικές Αναλύσεις)

E-09-25 Δελτίο Δειγματοληψίας για Εσωτερικά Ύδατα (Χημικές Αναλύσεις)

Ε-09-26 Δελτίο Δειγματοληψίας Δειγμάτων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Ε-09-27 Δελτίο Δειγματοληψίας για Δείγματα για Μικροβιολογική Ανάλυση και Έλεγχο Στειρότητας

Ε-09-28 Δελτίο Δειγματοληψίας για Υγρά Απόβλητα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

Ε-09-30_Παραπεμπτικό Ελέγχου Aντοχής Μικροοργανισμών

Ε-09-34_Δελτίο Δειγματοληψίας για Δείγματα Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Χημικές Αναλύσεις)

E-09-43 Παραπεμπτικό για εξέταση κοπράνων με Multiplex PCR

E-09-46_Δελτίο Δειγματοληψίας για Λεγεωνέλλες

Ε-09-50 Παραπεμπτικό ελέγχου καλλιεργημάτων Campylobacter spp

Ε-09-54 Δελτίο δειγματοληψίας ύδατος Γενικό (Μικροβιολογικές αναλύσεις)

Ε-09-56 Δελτίο Δειγματοληψίας ύδατος Γενικό (Χημικές Αναλύσεις)

Ε-09-57 Παραπεμπτικό κλινικών δειγμάτων για Legionella spp

Ε-09-58_Παραπεμπτικό για MULTIPLEX PCR Ρινοφαρυγγικού Επιχρίσματος

Ε-09-59_Παραπεμπτικό Στρεπτόκοκκου ομάδας Α (iGAS) για Μοριακή Τυποποίηση

 

ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-14_Δελτίο Δειγματοληψίας για Λεγεωνέλλα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-15_Δελτίο Δειγματοληψίας για Τρόφιμα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

 

ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

Ε-09-09 – Δελτίο Δειγματοληψίας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές αναλύσεις)
Ε-09-10 – Δελτίο Δειγματοληψίας Κολυμβητικής Δεξαμενής (Μικροβιολογικές αναλύσεις)
Ε-09-11 – Δελτίο Δειγματοληψίας Εμφιαλωμένου Νερού από το Εμπόριο (Μικροβιολογικές αναλύσεις)
Ε-09-12 – Δελτίο Δειγματοληψίας από Εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές αναλύσεις)
Ε-09-13 – Δελτίο Δειγματοληψίας Νερού Ακτής Κολύμβησης (Μικροβιολογικές αναλύσεις)
Ε-09-14 – Δελτίο Δειγματοληψίας για Ανίχνευση Λεγεωνέλλας (Μικροβιολογικές αναλύσεις
Ε-09-14 – Sampling and Microbiological Result for Legionella Detection Water
Ε-09-15 – Δελτίο Δειγματοληψίας Τροφίμων (Μικροβιολογικές αναλύσεις)
Ε-09-16 – Δελτίο Δειγματοληψίας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Χημικές αναλύσεις)
Ε-09-17 – Δελτίο Δειγματοληψίας Κολυμβητικής Δεξαμενής (Χημικές αναλύσεις)
Ε-09-18 – Δελτίο Δειγματοληψίας Εμφιαλωμένου Νερού από το Εμπόριο (Χημικές αναλύσεις)
Ε-09-19 – Δελτίο Δειγματοληψίας από Εμφιαλωτήριο (Χημικές αναλύσεις)
Ε-09-20 – Δελτίο Δειγματοληψίας Νερού Ακτής Κολύμβησης (Χημικές αναλύσεις)
Ε-09-21 – Δελτίο Δειγματοληψίας Υγρών Αποβλήτων (Χημικές αναλύσεις)
Ε-09-25 – Δελτίο Δειγματοληψίας Εσωτερικών Υδάτων (Χημικές αναλύσεις)
Ε-09-26 – Δελτίο Δειγματοληψίας Δειγμάτων Νερού και Υγρών Αιμοδιάλυσης (Μικροβιολογικές αναλύσεις)
Ε-09-27 – Δελτίο Δειγματοληψίας Δειγμάτων για Έλεγχο Στειρότητας (Μικροβιολογικές αναλύσεις)
Ε-09-28 – Δελτίο Δειγματοληψίας Υγρών Αποβλήτων (Μικροβιολογικές αναλύσεις)
Ε-09-34 – Δελτίο Δειγματοληψίας Νερού από Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Χημικές αναλύσεις)
Ε-09-35 – Δελτίο Δειγματοληψίας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Χημικές αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων)
Ε-09-36 – Δελτίο Δειγματοληψίας Εσωτερικών Υδάτων (Χημικές αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων)
Ε-09-37 – Δελτίο Δειγματοληψίας Εσωτερικών Υδάτων Ιχθυοκαλλιέργειας (Χημικές αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων)
Ε-09-38 – Δελτίο Δειγματοληψίας Εσωτερικών Υδάτων Ιχθυοκαλλιέργειας (Χημικές αναλύσεις)
Ε-09-39 – Δελτίο Δειγματοληψίας Εμφιαλωμλενου Νερού από το Εμπόριο (Χημικές αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων)
Ε-09-40 – Δελτίο Δειγματοληψίας από Εμφιαλωτήριο (Χημικές αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων)
Ε-09-41 – Δελτίο Δειγματοληψίας Τροφίμων (Μοριακές αναλύσεις)
Ε-09-43 – Δελτίο Δειγματοληψίας για Ταυτοποίηση Μικροοργανισμών (MALDI-TOF MS)
Ε-09-44 – Δελτίο Δειγματοληψίας Ιαματικών Υδάτων που προορίζονται για Λουτροθεραπεία (Μικροβιολογικές αναλύσεις)

 

ΠΕΔΥ Κρήτης

E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-14_Δελτίο Δειγματοληψίας για Λεγεωνέλλα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-15_Δελτίο Δειγματοληψίας για Τρόφιμα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

 

ΠΕΔΥ Νοτίου Αιγαίου

E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-14_Δελτίο Δειγματοληψίας για Λεγεωνέλλα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

 

ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας

E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Κολυμβητικών Δεξαμενών (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-14_Δελτίο Δειγματοληψίας για Legionella (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)