ΚΕΕΛΠΝΟ

ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ν. Μαλισιόβας, Καθηγητής

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Εξοχή Θεσσαλονίκης, T.K.: 570 10
Τηλ.: 2310 392900
Φαξ: 2310 392929
E-mail: pedy_thess@eody.gov.gr

image_print