ΠΕΔΥ Κρήτης

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Άννα Ψαρουλάκη
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Σταυράκια – Βούτες, Τ.Κ.: 711 10, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 394624, 2810 394741 & 2810 394743
Φαξ: 2810 394740
E-mail: pedykritis@eody.gov.gr

Πρόσφατες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

  • Kokkini S, Chochlakis D, Vranakis I, Angelakis E, Tselentis Y, Gikas A, Psaroulaki A. Antibody kinetics in serological indication of chronic Q fever: the Greek experience. Int J Infect Dis. 2013 Jun 15. doi:pii: S1201-9712(13)00178-1.10.1016/j.ijid.2013.04.010. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23773241
  • Germanakis A, Chochlakis D, Angelakis E, Tselentis Y, Psaroulaki A. Rickettsia aeschlimannii infection in a man, Greece. Emerg Infect Dis. 2013 Jul;19(7):1176-7. doi: 10.3201/eid1907.130232. PubMed PMID: 23764167; PubMed Central PMCID: PMC3713992
  • Vougidou C, Sandalakis V, Psaroulaki A, Petridou E, Ekateriniadou L. Sequence diversity of the leukotoxin (lktA) gene in caprine and ovine strains of Mannheimia haemolytica. Vet Rec. 2013 Apr 20;172(16):424. doi: 10.1136/vr.101014. Epub 2013 Feb 8. PubMed PMID: 23396525
  • Vranakis I, Papadioti A, Tselentis Y, Psaroulaki A, Tsiotis G. The contribution of proteomics towards deciphering the enigma of Coxiella burnetii. Proteomics Clin Appl. 2013 Jan;7(1-2):193-204.doi: 10.1002/prca.201200096. PubMed PMID: 23255407
  • Tomanović S, Chochlakis D, Radulović Z, Milutinović M, Cakić S, Mihaljica D, Tselentis Y, Psaroulaki A. Analysis of pathogen co-occurrence in host-seeking adult hard ticks from Serbia. Exp Appl Acarol. 2013 Mar;59(3):367-76. doi: 10.1007/s10493-012-9597-y. Epub 2012 Jul 7. PubMed PMID: 22773070
  • Sandalakis V, Psaroulaki A, De Bock PJ, Christidou A, Gevaert K, Tsiotis G, Tselentis Y. Investigation of rifampicin resistance mechanisms in Brucella abortus using MS-driven comparative proteomics. J Proteome Res. 2012 Apr 6;11(4):2374-85. doi: 10.1021/pr201122w. Epub 2012 Mar 21. PubMed PMID: 22360387