Δημιουργία ομάδας παιδικής προστασίας με την ΑΡΣΙΣ και τα Παιδικά Χωριά SOS

Η στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους που διαμένουν στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων αποτελεί έναν από τους στόχους του προγράμματος PHILOS και βασική προτεραιότητα για τα στελέχη του.

Για αυτό τον σκοπό, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, προχώρησαν στη δημιουργία κοινής ομάδας παιδικής προστασίας, η οποία θα δραστηριοποιείται στο κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Οι τρεις οργανισμοί προχώρησαν και στη σύνταξη καταστατικού χάρτη όπου περιγράφεται η αναγκαιότητα ίδρυσης της συγκεκριμένης ομάδας, ο τρόπος λειτουργίας της καθώς και οι τομείς δραστηριότητας της.

Επίσης, δημιουργήθηκε μια κοινή φόρμα καταγραφής των περιστατικών που καλούνται να αντιμετωπίσουν σε καθημερινή βάση ενώ συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση εβδομαδιαίων συναντήσεων για τη συζήτηση και επίλυση πολύπλοκων ζητημάτων που σχετίζονται με την προστασία των παιδιών.

Η ομάδα καθοδηγείται από την κα. Στεφανία Μωυσίδου, συντονίστρια πεδίου του ΚΕΕΛΠΝΟ στο κέντρο φιλοξενίας των Διαβατών, η οποία ξεκίνησε ήδη τις επαφές για την καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα προσφυγόπουλα.