ΚΕΕΛΠΝΟ

Διοικητική Διάρθρωση

Γραφεία που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ
Γραφεία
Τμήμα Διοικητικού Συντονισμού
Τμήμα Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Tμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα

Γραφεία που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ

 1. Γραφείο Νομικών Θεμάτων
 2. Νομικός Σύμβουλος για Θέματα Ηθικής, Δεοντολογίας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 3. Γραφείο (Γραμματεία) Προέδρου
 4. Γραφείο Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Κοινού και Επαγγελματιών Υγείας
 5. Γραφείο Επιστημονικών Συνεργατών Προέδρου
 6. Γραφείο Πολιτικής Υγείας Μεταναστών

Γραφεία

 1. Γραφείο HIV Λοίμωξης & Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων
 2. Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας
 3. Κέντρο Επιχειρήσεων – Γραφείο Εκτίμησης Κινδύνου & Αντιμετώπισης Οξέων Συμβάντων
 4. Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας
 5. Γραφείο Περιβαλλοντικής Υγείας
 6. Γραφείο Δημόσιων Σχέσεων
 7. Γραφείο Μεσογειακής – Παρευξείνιας Συνεργασίας & ESTHER
 8. Γραφείο (Γραμματεία) Γενικού Διευθυντή
 9. Γραφείο Διεκπεραίωσης Ειδικών Θεμάτων Οικονομίας & Διοίκησης

Τμήμα Διοικητικού Συντονισμού

 1. Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΕΛΠΝΟ
 2. Γραφείο Προσωπικού
 3. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Πολιτικής
 4. ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης
 5. Γραφείο Κέντρων ΚΕΕΛΠΝΟ – ΣΚΑΕ (Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης)
 6. Γραφείο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
 7. Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Πειραιά
 8. Γραφείο Κλητήρων
 9. Γραφείο Ασφαλείας
 10. Γραφείο Τηλεφωνικού Κέντρου
 11. Γραφείο Αποθήκης
 12. Γραφείο Κίνησης
 13. Δομή Φιλοξενίας Άπορων Ενήλικων Οροθετικών

Τμήμα Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων

 1. Γραφείο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ΚΕΕΛΠΝΟ
 2. Γραφείο Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών & Σπάνιων Νοσημάτων

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

 1. Γραφείο Νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω Αναπνευστικού
 2. Γραφείο Νοσημάτων που προλαμβάνονται με Εμβολιασμό και Συγγενών Νοσημάτων
 3. Γραφείο Τροφιμογενών Νοσημάτων
 4. Γραφείο Ζωοανθρωπονόσων
 5. Γραφείο Νοσημάτων που μεταδίδονται με Διαβιβαστές
 6. Γραφείο Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης
 7. Γραφείο Διαχείρισης Δεδομένων
 8. Γραφείο Εργαστηριακής Επιδημιολογικής Επιτήρησης

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

 1. Γραφείο Διαχείρισης
 2. Γραφείο Μισθοδοσίας
 3. Γραφείο Προμηθείων
 4. Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 5. Γραφείο Εξοπλισμού & Συντήρησης

Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 1. Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
 2. Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής
 3. Γραφείο Ηπατιτίδων
 4. Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Μικροβιακής Αντοχής

Tμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα

 1. Γραφείο Αγωγής Υγείας & Ενημέρωσης Κοινού
 2. Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης & Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων
 3. Συμβουλευτικός Σταθμός & Τηλεφωνική Γραμμή για το HIV/AIDS
 4. Οδοντιατρείο
 5. Γραφείο Εθελοντισμού
 6. Γραφείο Μετακινούμενων Πληθυσμών, Μελέτης & Αντιμετώπισης Trafficking
image_print