ΚΕΕΛΠΝΟ

Αγωγή Υγείας

Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός του Γραφείου

Το Γραφείο Αγωγής Υγείας και Ενημέρωσης Κοινού δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης, έχοντας ως κύριο σκοπό την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού και των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σχετικά με νοσήματα και ατομικές συμπεριφορές που καθορίζουν την υγεία. Χρησιμοποιεί κλασικές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές μεθόδους, διαδραστικές παρεμβάσεις με τη συμμετοχή του κοινού και εργαλεία επικοινωνίας της υγείας, για τη διάδοση ιατρικών γνώσεων και κοινωνικών μηνυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο υπηρετεί σταθερά το σκοπό προαγωγής της υγείας των πολιτών στον ελλαδικό χώρο.

Αντικείμενο των Δράσεων

Η βαρύτητα των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων του Γραφείου – σε συντονισμό με τα υπόλοιπα Γραφεία του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα – δίνεται στην HIV λοίμωξη / AIDS και σε άλλα συχνά Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, στο Κάπνισμα, στη χρήση Αλκοόλ, σε θέματα διατροφής και σε άλλες βλαπτικές συνήθειες που επηρεάζουν το επίπεδο υγείας και σχετίζονται με χρόνια νοσήματα. Βασική επιδίωξη, για την επίτευξη των στόχων του γραφείου, αποτελεί η συνεχής και αγαστή συνεργασία με άλλα τμήματα και γραφεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια, τα ΜΜΕ, καθώς και με κεντρικές υπηρεσίες Υπουργείων και Φορέων που δραστηριοποιούνται ή εμπλέκονται στο χώρο της υγείας και της ενημέρωσης των πολιτών.

Κατά το χρονικό διάστημα 2009-2011 και στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης 2008-2012 για το HIV/AIDS, τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και το Κάπνισμα, πραγματοποιήθηκε σειρά δράσεων:

Σχετικά Άρθρα

Επικοινωνία

Επιστημονικό Προσωπικό:

Ηλίας Λιάντης, Ψυχολόγος, MSc
Τηλέφωνο : 210-5212895
Mail: i.liantis@keelpno.gr

Χρήστος Χρυσομάλλης, Ψυχολόγος, MSc
Τηλέφωνο : 210-5212069
Mail: c.chrysomallis@keelpno.gr