1

Αιμορραγικός Πυρετός Κριμαίας – Κονγκό (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, CCHF)