ΚΕΕΛΠΝΟ

Αναπλάσμωση

Πληροφορίες για:

Κοινό

Επαγγελματίες

Στρατηγικές Πρόληψης & Ελέγχου

Συνήθως δεν συνιστάται προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή μετά το δήγμα ενός κρότωνα στην Ελλάδα.
Η αποφυγή των δηγμάτων κροτώνων και της επαφής με κρότωνες και η σωστή και έγκαιρη απομάκρυνση των
προσκολλημένων κροτώνων αποτελούν τα βασικά μέτρα πρόληψης των νόσων που μεταδίδονται με κρότωνες.

Αναλυτικές οδηγίες νια την αποφυγή της επαφής κε κρότωνες και την προφύλαξη από τα δήγματα κροτώνων υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (www.keelpno.gr), και περιλαμβάνουν: προσοχή κατά τη διαμονή στην ύπαιθρο, κατάλληλο ρουχισμό, χρήση εντομοαπωθητικού, προσεκτικό και συχνό έλεγχο του σώματος και των ρούχων για κρότωνες κατά τη διαμονή στην ύπαιθρο και μετά την επιστροφή στο σπίτι, προστασία των κατοικίδιων ζώων από κρότωνες, καθημερινός έλεγχος κατοικίδιων για κρότωνες, προσεκτική και γρήγορη απομάκρυνση του προσκολλημένου κρότωνα με συγκεκριμένο τρόπο κτλ.

Η διάρκεια του διαστήματος προσκόλλησης του κρότωνα που απαιτείται για τη μετάδοση ρικετσιών ποικίλλει από λίγες ώρες έως ημέρες και ως εκ τούτου είναι σημαντικό οι κρότωνες να εντοπίζονται και να αφαιρούνται – σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες και προφυλάξεις- όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Τα άτομα που έχουν τσιμπηθεί από κρότωνες θα πρέπει επίσης να είναι -τις επόμενες εβδομάδες- σε εγρήγορση για ύποπτα συμπτώματα νόσων που μεταδίδονται με κρότωνες και να αναζητούν ιατρική εκτίμηση σε περίπτωση που παρουσιάσουν εμπύρετο, εξάνθημα ή άλλα συμπτώματα.

Βιβλιογραφία

 1. CDC. Anaplasmosis. Symptoms, Diagnosis and Treatment. Διαθέσιμο από: http://www.cdc.gov/anaplasmosis/symptoms/index.html
 2. Center for Food Security & Public Health, Institute for International Cooperation in Animal Biologics, Iowa State University. Ehrlichiosis and Anaplasmosis: Zoonotic Species. Jan 2013. Διαθέσιμο από: http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/ehrlichiosis.pdf
 3. Rickettsiosis. Διαθέσιμο από: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/rickettsial infection/Pages/index.aspx
 4. ECDC Technical report. Epidemiological situation of rickettsioses in EU/EFTA countries. 2013. Διαθέσιμο από: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Rickettsioses 2010 final.pdf
 1. Philippe Parola, Christopher D. Paddock, Cristina Socolovschi, Marcelo B. Labruna, Oleg Mediannikov, Tahar Kernif, Mohammad Yazid Abdad, John Stenos, Idir Bitam, Pierre-Edouard Fournier, and Didier Update on Tick-Borne Rickettsioses around the World: a Geographic Approach. Clin Microbiol Rev. 2013 Oct; 26(4): 657-702. Διαθέσιμο από: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3811236/#B247
 2. Heyman P, Cochez C, Hofhuis A, van der Giessen J, Sprong H, Porter SR, Losson B, Saegerman C, Donoso-Mantke O, Niedrig M, Papa A. A clear and present danger: tick-borne diseases in Europe. Expert Rev Anti Infect Ther. 2010 Jan;8(1):33-50.
 1. Chochlakis D1, Psaroulaki A, Kokkini S, Kostanatis S, Arkalati E, Karagrannaki E, Tsiatis K, Tselentis Y, Gikas A. First evidence of Anaplasma infection in Crete, Greece. Report of six human cases. Clin Microbiol Infect. 2009 Dec;15 Suppl 2:8-9.
 2. Germanakis A, Chochlakis D, Angelakis E, Tselentis Y, Psaroulaki A. Skin lesions and inoculation eschars at the tick bite site in spotted fever group rickettsioses: experience from a patient series in eastern Crete, Greece. 2014;228(4):332-7.
 3. Germanakis A, Chochlakis D, Angelakis E, Tselentis Y, Psaroulaki A. Rickettsia aeschlimannii infection in a man, Greece. Emerg Infect Dis. 2013 Jul;19(7):1176-7.
 4. Germanakis A, Psaroulaki A, Gikas A, Tselentis Y. Mediterranean spotted fever in Crete, Greece: clinical and therapeutic data of 15 consecutive patients. Ann N Y Acad Sci. 2006 Oct;1078:263-9.
 5. Psaroulaki A, Germanakis A, Gikas A, Scoulica E, Tselentis Y. Simultaneous detection of “Rickettsia mongolotimonae” in a patient and in a tick in Greece. J Clin Microbiol. 2005 Jul;43(7):3558-9.
 6. Psaroulaki A, Germanakis A, Gikas A, Scoulica E, Tselentis Y. First isolation and genotypic identification of Rickettsia conorii Malish 7 from a patient in Greece. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2005 Apr;24(4):297-8.
 7. Tsioutis C, Chaliotis G, Kokkini S, Doukakis S, Tselentis Y, Psaroulaki A, Gikas A. Murine typhus in elderly patients: a prospective study of 49 patients. Scand J Infect Dis. 2014 Nov;46(11):779-82.
 8. Gikas A, Kokkini S, Tsioutis C, Athenessopoulos D, Balomenaki E, Blasak S, Matheou C, Tselentis Y, Psaroulaki A. Murine typhus in children: clinical and laboratory features from 41 cases in Crete, Greece. Clin Microbiol Infect. 2009 Dec;15 Suppl 2:211-2.
 9. Gikas A, Doukakis S, Pediaditis J, Kastanakis S, Psaroulaki A, Tselentis Y. Murine typhus in Greece: epidemiological, clinical, and therapeutic data from 83 cases. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2002 May- Jun;96(3):250-3.
 10. Papa A, Dalla V, Petala A, Maltezou HC, Maltezos E. 2010. Fatal Mediterranean spotted fever in Greece. Microbiol. Infect. 16:589-592.
 11. Papa A, Maltezou HC, Tsiodras S, Dalla VG, Papadimitriou T, Pierroutsakos I, Kartalis GN, Antoniadis A. A case of Crimean-Congo haemorrhagic fever in Greece, June 2008. Euro Surveill. 2008;13(33):pii=18952. Διαθέσιμο από: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=18952