ΚΕΕΛΠΝΟ

Εγκεφαλίτιδα από αρμποϊούς

Γενικές Πληροφορίες

Κλινική περιγραφή

Η λοίμωξη από arbo-ιούς μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή μπορεί να προκαλέσει νόσηση ποικίλης βαρύτητας, που ορισμένες φορές αφορά το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Όταν προσβάλλεται το ΚΝΣ, μπορεί να εμφανιστούν κλινικά σύνδρομα που κυμαίνονται από εμπύρετη κεφαλαλγία έως άσηπτη μηνιγγίτιδα και εγκεφαλίτιδα, τα οποία δεν μπορούν να διακριθούν από αυτά που προκαλούνται από άλλους ιούς. Η εγκεφαλίτιδα από arbo-ιούς χαρακτηρίζεται από πυρετό, κεφαλαλγία, διαταραχή της συνείδησης (από σύγχηση έως κώμα), με ή χωρίς πρόσθετες εκδηλώσεις εγκεφαλικής δυσλειτουργίας (π.χ. παράλυση, διαταραχές της αισθητικότητας, παθολογικά αντανακλαστικά, γενικευμένοι σπασμοί κ.ά.).

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

Για πιθανό κρούσμα

Κατάταξη του κρούσματος

Πιθανό

Κρούσμα με συμβατή κλινική εικόνα και θετικά εργαστηριακά ευρήματα για πιθανό κρούσμα (βλέπε παραπάνω).

Επιβεβαιωμένο

Κρούσμα με συμβατή κλινική εικόνα, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Ορισμός

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Δελτίο Δήλωσης