ΚΕΕΛΠΝΟ

Προσυμπτωματικός Έλεγχος (για Καρκίνο Τραχήλου της Μήτρας)

Γενικές Πληροφορίες

Η εξέταση κατά Παπανικολάου είναι μία ανώδυνη και αναίμακτη εξέταση, κατά την οποία λαμβάνονται κύτταρα από τον τράχηλο της μήτρας (το κατώτερο και πιο στενό τμήμα της μήτρας) και εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι παθολογικά. Με τη βοήθεια του γνωστού σε όλους μας «Παπ τεστ», ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας έπαψε να είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες και τα περιστατικά της νόσου και οι θάνατοι από αυτήν έχουν μειωθεί σημαντικά.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Στρατηγικές Πρόληψης & Ελέγχου

Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας το οποίο υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη συμμετοχή σε πρώτη φάση 120 Κέντρων Υγείας απομακρυσμένων και υποβαθμισμένων περιοχών, 10 Νοσοκομείων της χώρας και των Δήμων των περιοχών, είναι η πρώτη εθνική προσπάθεια για να γίνεται οργανωμένος και όχι περιστασιακός έλεγχος των γυναικών για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Απευθύνεται, ακολουθώντας τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, σε γυναίκες μεταξύ 25 και 65 ετών και γίνεται δωρεάν. Η επίσημη έναρξη του προγράμματος έγινε τον Οκτώβριο και αναμένεται να εξετασθούν περίπου 60.000 γυναίκες μέσα στους πρώτους έξι μήνες .

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να διαγνωσθεί έγκαιρα με το τεστ Παπανικολάου, το οποίο είναι μια απλή, ανώδυνη και αποτελεσματική εξέταση, που δεν διαρκεί περισσότερο από δέκα λεπτά, εν τούτοις συνεχίζει να αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας Υγείας.

Το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο και ακολουθεί το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011-2015». Πρόκειται για το σύνολο των παρεμβάσεων που αποτελούν τις προτεραιότητές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία, τη μεταθεραπευτική αποκατάσταση του καρκίνου, καθώς και στην έρευνα και την εκπαίδευση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το Σχέδιο Δράσης στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των συνηθέστερων μορφών καρκίνου, μεταξύ αυτών και στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ξεκινά σε πρώτη φάση από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπου η ανάγκη για στήριξη της υγείας του πληθυσμού και της υλοποίησης της ισότητας στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Δήμοι, οι οποίοι καλούνται να προσκαλούν και να ενεργοποιούν τις γυναίκες, στηρίζοντας έτσι το ρόλο που πρέπει να έχουν οι τοπικές κοινωνίες στην προστασία της υγείας και την ενημέρωση του πληθυσμού. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν ενεργοποιηθεί τα κύρια Κέντρα Υγείας της χώρας και αξιοποιείται ανθρώπινο δυναμικό και υποδομή που για διάφορους λόγους παρέμενε αναξιοποίητο.

Σκοπός του προγράμματος είναι όλες οι γυναίκες των ηλικιών αυτών να εξετάζονται κάθε τρία χρόνια, όταν έχουν φυσιολογικό τεστ Παπ. Έχει παράλληλα προβλεφθεί η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση του προγράμματος, η πιστοποίηση της ποιότητας, καθώς και η υποστήριξη από διεθνείς εμπειρογνώμονες στην σχεδιασμό και την υλοποίηση και η εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος. Στην όλη διαδικασία έχει προβλεφθεί όπως αναφέρθηκε η ενεργός συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία έχει πλέον ουσιαστικές αρμοδιότητες στην υλοποίηση δράσεων Δημόσιας Υγείας, ενώ θα επιδιωχθεί η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα.

Στους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται και η αποτελεσματική διαχείριση των παθολογικών περιστατικών. Παράλληλα θεωρείται βέβαιο ότι το πρόγραμμα θα συμβάλλει στη γενικότερη θετική αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των πολιτών σε σχέση με την υγεία τους και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και εμπέδωση της κουλτούρας της πρόληψης.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα Κέντρα Υγείας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πατήστε εδώ.