1

Σταφυλόκοκκος (χρυσίζων) / Staphylococcus aureus