ΚΕΕΛΠΝΟ

Τουλαραιμία

Γενικές Πληροφορίες

Προφυλάξεις Απομόνωσης

Η πνευμονική μορφή της τουλαραιμίας ΔΕΝ μεταδίδεται από άτομο σε άτομο.

Ορισμός

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Δελτίο Δήλωσης