ΚΕΕΛΠΝΟ

Τριχίνωση

Γενικές Πληροφορίες

Κλινική περιγραφή

Νόσημα που προκαλείται από την πρόσληψη προνυµφών της Trichinella µέσω της
τροφής. Η νόσος έχει ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις. Συχνές κλινικές εκδηλώσεις των
συμπτωματικών ατόμων είναι η ηωσινοφιλία, ο πυρετός, η µυαλγία και το
περικογχικό οίδηµα.

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

Κατάταξη του κρούσµατος

Πιθανό

Κρούσµα που συµφωνεί µε την κλινική περιγραφή και έχει επιδημιολογική σύνδεση.

Επιβεβαιωµένο

Κρούσµα που συµφωνεί µε την κλινική περιγραφή και έχει επιβεβαιωθεί
εργαστηριακά.

Ορισμός

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Δελτίο Δήλωσης