ΚΕΕΛΠΝΟ

Τριχίνωση

Γενικές Πληροφορίες

image_print

Κλινική περιγραφή

Νόσημα που προκαλείται από την πρόσληψη προνυµφών της Trichinella µέσω της
τροφής. Η νόσος έχει ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις. Συχνές κλινικές εκδηλώσεις των
συμπτωματικών ατόμων είναι η ηωσινοφιλία, ο πυρετός, η µυαλγία και το
περικογχικό οίδηµα.

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

Κατάταξη του κρούσµατος

Πιθανό

Κρούσµα που συµφωνεί µε την κλινική περιγραφή και έχει επιδημιολογική σύνδεση.

Επιβεβαιωµένο

Κρούσµα που συµφωνεί µε την κλινική περιγραφή και έχει επιβεβαιωθεί
εργαστηριακά.

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Δελτίο Δήλωσης

image_print