ΚΕΕΛΠΝΟ

Υγιεινή των Χεριών

Γενικές Πληροφορίες

Η Υγιεινή των Χεριών (ΥΧ) αποτελεί το βασικότερο μέτρο πρόληψης των νοσοκομειακών  λοιμώξεων και της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών στο νοσοκομειακό περιβάλλον, ακόμη και εκείνων που είναι ανθεκτικά  στα αντιβιοτικά. Γι’ αυτό το λόγο συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2005 εγκαινίασε την έναρξη μίας εκστρατείας παγκόσμιας εμβέλειας  -First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care- με στόχο την προώθηση της εφαρμογής της ΥΧ σε όλους τους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ασφάλειας των Ασθενών. Η χώρα μας αποτελεί μέλος του διεθνούς δικτύου της Υγιεινής των Χεριών  από το 2010, στο οποίο συμμετέχουν ήδη 139 κράτη-μέλη του ΠΟΥ.

5η Μαΐου

Παγκόσμια Ημέρα για την Εφαρμογή της Υγιεινής των Χεριών

Προς τους Διοικητές Νοσοκομείων,
Προς τους Προέδρους των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων,

Η 5η Μάιου αποτελεί ημέρα υπενθύμισης στην παγκόσμια κοινότητα στο γεγονός ότι η Υγιεινή των Χεριών μπορεί μεν να αποτελεί το απλούστερο και πλέον αυτονόητο μέτρο πρόληψης των λοιμώξεων, αλλά η εφαρμογή της παραμένει μία μεγάλη πρόκληση τόσο για τους επαγγελματίες υγείας όσο και για τη δημόσια υγεία. Απαιτείται στρατηγική, επιμονή και συνεχής εκπαίδευση ώστε να εδραιωθεί ως αναπόσπαστο στοιχείο της κλινικής πρακτικής.

Ειδικά αυτή τη χρονιά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αφιερώσει την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών στην Πρόληψη της Σήψης. Υπολογίζεται ότι διεθνώς 30.000.000 άνθρωποι εμφανίζουν σήψη κάθε χρόνο.
Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με την ιατρονοσηλευτική φροντίδα (Λοιμώξεις Συνδεόμενες με Χώρους Παροχής Υγείας- ΛΣΧΠΥ) αποτελούν βασικό αίτιο της σήψης και πλήττουν συχνότερα ευπαθείς ασθενείς, ενώ σε σημαντικό ποσοστό προκαλούνται από ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια.

Για τη χώρα μας, όπου η Μικροβιακή Αντοχή αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Δημόσιας Υγείας, η σημασία της εφαρμογής της ΥΧ είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ
Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ

 

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

image_print