ΚΕΕΛΠΝΟ

Υγειονομική και Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας

Γενική Περιγραφή της Δράσης

Καταγραφή και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας σε πληθυσμιακές ομάδες που έχουν αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να εντοπιστούν οι συγκεκριμένες ανάγκες αυτών και να οργανωθεί ένα συστηματικό και πολυεπίπεδο πρόγραμμα παρέμβασης στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό την άμβλυνση των ανισοτήτων πρόσβασης στις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Χαρακτηριστικά πληθυσμιακών ομάδων που συγκεντρώνονται στο Κέντρο της Αθήνας

Έναρξη Προγράμματος: 9 Ιουνίου 2011

Καθημερινά: 2 Κινητές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής στις Πλατείες Ομονοίας και Καραισκάκη (ωράριο 5μμ-10μμ τις καθημερινές / 10πμ-3μμ και 5μμ-10μμ τα Σαββατοκύριακα) οι οποίες διαθέτουν άρτιο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (Φορητός Ακτινολογικός Εξοπλισμός, Ακτινολογικό Κρεβάτι, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής/Διαγνωστικός Σταθμός, Φυγόκεντρος, Καρδιογράφος). Παράλληλα, 2 ακόμη Κινητές Μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ θα βρίσκονται με τα ίδια ωράρια σε άλλες Κεντρικές Πλατείες ή περιοχές (Πλατεία Κουμουνδούρου ως 31 Δεκέμβρη 2011, Πλατεία Κυψέλης 12 ως 31 Δεκέμβρη, Πάρκο Φιξ ως 11 Δεκέμβρη 2011), για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Στελέχωση

Ιατρός, νοσηλευτής, ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός. Οι ομάδες ιατρονοσηλευτικού και ψυχοκοινωνικού προσωπικού έχουν στόχο τη διασφάλιση υγείας των ομάδων – στόχων, την πρόωρη ανίχνευση επιδημιών, την έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων που ενδημούν στις χώρες προέλευσής τους και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας της χώρας μας.

Διαδικασία εξέτασης

Σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς, δίνεται βαρύτητα στα λεγόμενα νοσήματα ανισότητας και φτώχειας δηλαδή στον εντοπισμό κρουσμάτων AIDS αλλά και στην καταγραφή κρουσμάτων φυματίωσης και ηπατίτιδας. Επίσης, το προσωπικό διανέμει πολύγλωσσο ενημερωτικό υλικό σχετικά με την πρόληψη μεταδοτικών νοσημάτων όπως το AIDS, οι Ηπατίτιδες, η Ψώρα και η Φυματίωση. Οι γλώσσες έχουν επιλεγεί με βάση τις ομάδες – στόχους και περιλαμβάνουν Αγγλικά, Βουλγάρικα, Αραβικά, Urdu, Farsi και Ελληνικά.

Κύρια λοιμώδη νοσήματα που εντοπίστηκαν σημαίνοντας συναγερμό για την Δημόσια Υγεία

(Τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ραγδαία αύξηση κυρίως σε σύφιλη, βλεννόρροια, κονδυλώματα).

Περαιτέρω Ανάπτυξη του Προγράμματος (Φθινόπωρο 2011)

Σχετικές παρουσιάσεις