ΚΕΕΛΠΝΟ

Εκ νέου διακήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής φαγητού

|
23.08.2018

Μαρούσι 23-08-2018
Αρ. Πρωτ.: 3260
ΑΔΑ: ΑΔΑ 7Σ4Π469ΗΜΛ-5ΦΞ
ΑΔΑΜ: 18PROC003593967

Θέμα: Εκ νέου διακήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής φαγητού

Υποβολή προσφορών για την Παροχή υπηρεσιών εστίασης/παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής φαγητού για τα εξής 2 τμήματα: α) τις καθημερινές ανάγκες των φιλοξενούμενων στον Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του ΚΕΕΛΠΝΟ επί της οδού Βασιλικών 7, στα Καμίνια Πειραιά και β) για τις ανάγκες σίτισης των ωφελουμένων στα Προστατευόμενα Διαμερίσματα (ΔΟΜΗ) επί της οδού Κολοκυνθούς.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018, ώρα 15:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Τρίτη 04/9/2018 και ώρα 15:00.

image_print