ΚΕΕΛΠΝΟ

Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας προφυλακτικών στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα του ΕΟΔΥ

|
22.12.2020