ΚΕΕΛΠΝΟ

Εκ νέου πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών μεταφοράς βιολογικού υλικού και συνοδευτικών για τις ανάγκες του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ

|
16.07.2018

Μαρούσι 16-7-2018
Αρ. Πρωτ.: 8390_ΚΠ

Θέμα: Εκ νέου πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών μεταφοράς βιολογικού υλικού και συνοδευτικών για τις ανάγκες του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ

(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, ώρα 12:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.

image_print