ΚΕΕΛΠΝΟ

Εκ νέου πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια παραϊατρικών ειδών για τις ανάγκες Τμημάτων και Γραφείων του ΚΕΕΛΠΝΟ

|
19.09.2018

Μαρούσι 19-7-2018
Αρ. Πρωτ.: 8635_ΚΠ

Θέμα: Εκ νέου πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια παραϊατρικών ειδών για τις ανάγκες Τμημάτων και Γραφείων του ΚΕΕΛΠΝΟ

(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018, ώρα 11:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.

image_print