ΚΕΕΛΠΝΟ

Εκ νέου Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις κινητές μονάδες της Αττικής που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του υποέργου 2 του ευρωπαϊκού προγράμματος PHILOS

|
22.01.2018

Αθήνα 22-01-2018
Αρ. Πρωτ 631

Θέμα: Εκ νέου Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις κινητές μονάδες της Αττικής που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του υποέργου 2 του ευρωπαϊκού προγράμματος PHILOS

(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, ώρα 11:30)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 26/1/2018 και ώρα 15:00