Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης ΣΟΧ2/2018

  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ. αριθμ. ΣΟΧ 2 – 2018 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 212 ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ 1η ΕΠΙΛΟΓΗ
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ. αριθμ. ΣΟΧ 2 – 2018 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 213 ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1η ΕΠΙΛΟΓΗ
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ. αριθμ. ΣΟΧ 2 – 2018 ΚΩ. ΘΕΣΗΣ 214 ΠΕΔΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1η ΕΠΙΛΟΓΗ
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ. αριθμ. ΣΟΧ 2 – 2018 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 211 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΔΥ ΒΑΡΗΣ) 1η ΕΠΙΛΟΓΗ
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ. αριθμ. ΣΟΧ 2 – 2018 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 210-ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1η ΕΠΙΛΟΓΗ
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ. αριθμ. ΣΟΧ 2 – 2018 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 215 ΠΕΔΥ ΡΟΔΟΥ 1η & 2η ΕΠΙΛΟΓΗ
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ. αριθμ. ΣΟΧ 2 – 2018 – Απορριφθέντες