Ένταξη του ΕΟΔΥ στην Διεθνή Ένωση Εθνικών Ινστιτούτων Δημόσιας Υγείας (IANPHI)

Η Διεθνής Ένωση Εθνικών Ινστιτούτων Δημόσιας Υγείας (IANPHI) συνδέει και ενισχύει όλους τους εθνικούς οργανισμούς δημόσιας υγείας (NPHIs) προκειμένου να προστατεύσουν και να βελτιώσουν την υγεία του πληθυσμού παγκοσμίως. Εκτός από τα διεθνή σημεία αναφοράς και τις δραστηριότητες, τα μέλη του IANPHI έχουν αναπτύξει ισχυρά περιφερειακά δίκτυα και συνεργασίες peer-to-peer. Με την υποστήριξη του IANPHI και της τοπικής ηγεσίας, αυτά τα δίκτυα στην Αφρική, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική παρέχουν πόρους στους οργανισμούς Δημόσιας Υγείας σε κάθε περιοχή για να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να αναπτύσσουν ικανότητες αλλά και να συνεργάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας.

 

Τα μέλη του IANPHI αυξήθηκαν με την πάροδο των ετών, φτάνοντας τα 110 μέλη σε 95 χώρες στο τέλος του 2021. Χθες, ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Σουηδία, όπου βρίσκεται ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Καθ. Θεοκλής Ζαούτης, η ένταξη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στην Διεθνή Ένωση Εθνικών Ινστιτούτων Δημόσιας Υγείας (IANPHI) αποτελώντας ένα ακόμη σημαντικό μέλος για την Ένωση. Η ένταξη του ΕΟΔΥ στην Διεθνή Ένωση Εθνικών Ινστιτούτων Δημόσιας Υγείας (IANPHI) αποτελούσε προσωπικό στόχο του Προέδρου Καθ. Θεοκλή Ζαούτη και επετεύχθη έπειτα από την επίσκεψη της ηγετικής ομάδας των CDC/IANPHI των ΗΠΑ και την διαδικασία αξιολόγησης του Οργανισμού μέσω του Staged Development Tool για την οργανωτική ανάπτυξη του ΕΟΔΥ. Η ένταξη του ΕΟΔΥ στην Ένωση θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του Οργανισμού, κυρίως όσον αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν την προάσπιση της δημόσιας υγείας αλλά και την άμεση ανταπόκριση σε εθνικές και παγκόσμιες προσκλήσεις-απειλές για την υγεία.